Vítejte ve specializovaném obchodě s největší nabídkou oblečení pro muže a chlapce ve všech velikostech.
Milan - výrobce nadměrného oblečení - nadměrné oděvy XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.milan.cz/)

GDPR

Prohlášení obchodní společnosti Milan, spol. s r.o. o ochraně osobních údajů na základě Nařízení Evropské-ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správcem osobních údajů je obchodní společnost Milan, spol. s r.o. se sídlem Bezručova 705/4, 568 02 Svitavy 2 Předměstí, identifikační číslo 00654922 (dále jen "Správce").

1. Správce osobních údajů

Správce údajů shromažďuje a používá získané osobní údaje výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v platném znění.

Naši pracovníci i jiné osoby, které se Správcem spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a dalších národních předpisů.

Dále uvádíme informace o způsobu, rozsahu a účelu Správcem shromažďovaných a využívaných osobních údajů.

2. Práva a jejich uplatnění

2.1. Právo odvolat souhlas. Máte právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováváním  dřive poskytnutých osobních údajů.

2.2. Právo na informace. Máte právo požadovat informace o údajích, které o Vás shromažďujeme. Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme tyto informace sdělit osobně nebo elektronicky.

2.3. Právo na vymazání, zablokování nebo opravu, právo kontaktovat. Máte právo na podání vysvětlení, pokud se domníváte, že Správce nebo jiná se Správcem spolupracující osoba provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho podnikání, zejména jsou-li tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Máte právo požadovat, aby tyto Správcem uložené údaje byly vymazány, zablokovány nebo opraveny. Pokud by podle příslušných zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodu stanovených kogentiními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz.

2.4. Kontaktní místo. Pro uplatňování Vašich práv uvedených v předchozím odstavci se laskavě obracejte na adresu Správce a to jak tištěnou podobou, tak i elektronicky. V případě elektronického podání využívejte adresu: milan@milan.cz. Uplatnění Vašich práv podle předchozího odstavce je bezplatné, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví jinak.

2.5. Struktura shromažďovaných údajů. Sběr a využívání neosobních (anonymních) údajů pro naši vnitřní a statistickou potřebu provádí příslušný internetový prohlížeč, který na server odesílá při Vašem přístupu na naši webovou stránku automaticky tyto údaje: datum a čas připojení, URL (adresu) odkazující na webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu. Pokud při přístupu na naše webové stránky nezadáváte žádné identifikační údaje, shormažďujeme údaje pouze v anonymní podobě.

3. Sběr a užívání osobních údajů

3.1. Údaje pro plnění uzavřené kupní smlouvy-zákaznický účet. Osobními údaji jsou v tomto případě: jméno a příjmení (pokud není uvedený název firmy), ulice vč. č.p. nebo orientačního, město, PSČ, telefon, fax, IČ a DIČ (pokud je podmínka plátcovství daně splněná), e-mail. Tyto údaje zadáváte při registraci na našich webových stránkách do příslušných vstupních polí pouze jednou a mají platnost do doby jejich změny. V případě přístupu registrovaného uživatele na naše webové stránky jsou osobními údaji: přihlašovací jméno a heslo. Získané osobní údaje budou použity k plnění kupní smlouvy, případně při odpovědi na Váš dotaz. Okamžikem splnění kupní smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou tyto údaje uloženy tak dlouho, jak toto vyžadují konkrétní daňové, obchodněprávní či archivační zákony. Jakmile tyto lhůty uplynou Správce údaje vymaže. Proces vymazání údajů po uplynutí zákonných lhůt neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším používáním Vašich údajů. 

3.2. Údaje zákaznického účtu. Při zřízení zákaznického účtu ve smyslu předchozího odstavce budou získané údaje trvale uloženy v databízi Správce. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákazníckých údajů a Vašeho zákaznického účtu. Pokud jste při zřizování zákaznického účtu poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, použije Správce Vámi zadané údaje pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný a je možné jej s účinkem do budoucna kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu je možné prostřednictvím adresy Správce milan@milan.cz nebo jiným písemným projevem této vůle na adresu Správce.

3.3 Údaje pro rozesílání obchodních sdělení. Pokud jste ve smyslu předchozího odstavce udělili Váš souhlas k zasílání obchodních sdělení bude Váš údaj, kterým je e-mailová adresa, Správcem používaný pro jeho marketingové účely. 

4. Přístup třetích osob k osobním údajům, které Správce shromažďuje a jejich předávání

4.1. Předávání za účelem plnění kupní smlouvy. Pokud to bude nutné ke splnění kupní smlouvy Správce pověří jiné subjekty nebo jednotlivce plněním úkolů pro Správce. Půjde kupř. o pověření přepravní společnosti na přepravou výrobků, které jsou předmětem plnění kupní smlouvy. Poskytovatelé této služby obdrží přístup k takovým údajům, které jsou nutné ke splnění jejich činnosti. Těmto poskytovatelům služeb není dovoleno používat Vaše osobní údaje k jiným účelům, než k těm, které potřebuji pro realizaci Správcem sjednané služby. Je-li to ze zákona nutné uzavře Správce s těmito subjekty nebo osobami dohody o ochraně Vašich osobních údajů. Přepravu výrobků pro Správce vykonává: Česká pošta, s.p. Praha a PPL CZ Říčany.

4.2. Předávání za účelem realizace platby předmětů kupní smlouvy.  Pokud to stávající verze elektronického objednávkového systému umožňuje, můžete se pro provedení objednávky výrobků příhlásit jako registrovaný zákazník a budete-li platit předem formou on-line platební kartou, máte možnost uložit tento způsob platby i pro další objednávky. Poskytovatel platebních služeb v tomto případě ukládá údaje o Vámi zvolené platební kartě, kterými jsou: číslo karty, typ karty, kód SVV2/CVV2 a platnost platební karty.

4.3. Předávání orgánům státní moci nebo správy. Na základě nařízení nebo pravomocných rozsudků příslušných orgánů státní moci nebo správy je Správce povinen v jednotlivých případech poskytovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Jde např. o případy z důvodu tresního stíhání apod. Rozsah poskytovaných osobních údajů se může případ od případu značně lišit.

5. Sociální plunginy 

Abychom ochránili Vaše osobní údaje zakomponoval Správce do aplikace elektronického objednávkového systému pouze odkaz na partnerský internetový obchod pod obchodmím názvem velline. Proto nemůže Váš prohlížeč bez Vašeho vědomí vytvářet přímá spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu Správce nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy webových stránek, na které aplikace neodkazuje.

6. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží k tomu, aby byla prezentace apliíkace elektronického objednávkového systému uživatelsky co nejpřívětivější, efektivnější a současně i bezpečnější. Cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Můžete sami zabránit instalaci cookies příslušným nastavením softwaru Vašeho počítače.

Aplikace elektronický objednávkový systém používá cookies. Jejich využívání nedochází k získávání žádných dat o Vašich osobních údajích. Správce prostřednictvím cookies sbírá data o uživatelském účtu, nákupním košíku nebo nákupním seznamu. Správce dále cookies využívá ke sběr dat pro jeho vlastní statistické účely. Neaktivace cookies může v některých případech omezit některé využitelné funkce aplikace elektronický objednávkový systém.

7. Bezpečností opatření Správce

Aplikace elektronický objednávkový systém i navazující počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými i organizačními opatřeními proti případnému neoprávněnému přístupu i  změnám Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě nebo zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými informacemi a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší aplikace elektronický objednávkový systém.

V případě transferu osobních údajů používá Správce jejich šifrování. Přenos šifrovaných dat je možné poznat podle zobrazení uzavřeného symbolu, např. klíče v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

Pro všechny dotazy týkající se informací o poskytnutých osobních údajích i jejich ochraně ze strany Správce je Vám k dispozici telefonní linka: 461 540 820 (Po-Pá 8.00-14.00) , fax: 461 540 822, e-mail: milan@milan.cz.

GDPR je platné a účinné od 25.5.2018

Kategorie zboží

Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Info

Partnerský e-shop:

velline

Úpravy oblečení:

 nuzky

Zboží, označené tímto obrázkem, můžeme upravit podle přání !

V detailu zboží zaškrtněte políčko "upravit na míru"

Upravené oblečení nelze vracet !

Rychlý kontakt

Milan, spol. s r.o.
Bezručova 705/4
568 02 Svitavy 2

Obchodní společnost je
zapsaná v obchodním
rejstříku vedeným KS
v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 69

IČO: 00654922
DIČ: CZ00654922
IČP: 1003582745

Tel.: +420 702 248 055
E-mail: milan@milan.cz

 

cesky vyrobek